Spelen is voor iedereen belangrijk

Spelen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam.
Door te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek, zintuigen, taal, denken en sociale omgang. Passend en prikkelend speelgoed daagt een kind uit om verder op onderzoek uit te gaan.
Voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand is het vinden van geschikt speelgoed soms ingewikkeld. Onze speel-o-theek heeft een grote keuze aan aangepast speelgoed en basismaterialen waar kinderen plezier aan beleven.
Bij Tuf-Tuf kun je (duur) speelgoed uitproberen, speelgoed lenen dat past bij de ontwikkelingsleeftijd van je kind en telkens iets lenen dat het kind opnieuw uitdaagt.

Bij Tuf-Tuf kom je:
  • om (gespecialiseerd) speelgoed te lenen en te proberen;
  • om (duur en groot) materiaal te lenen dat je tijdelijk nodig hebt;
  • om uit te zoeken welk speelgoed passend is bij een kind;
  • om hulpmiddelen voor logopedie, fysiotherapie of ergotherapie tijdelijk in huis te halen;
  • omdat nieuw speelgoed prikkelt en stimuleert;
  • en omdat het altijd een feestje is om nieuw speelgoed uit te zoeken!
Speel-o-theek Tuf-Tuf leent speelgoed uit aan kinderen uit Utrecht en andere gemeentes
  • met een ontwikkelingsachterstand,
  • met een lichamelijke of verstandelijke beperking,
  • die langdurig ziek zijn,
en aan hun broertjes en zusjes.

Dus bijvoorbeeld emb-kinderen en kinderen met het syndroom van Down, cp, autisme, slechtziendheid of slechthorendheid, een achterstand in de spraak- of taalontwikkeling.

Ook scholen en organisaties die zorg bieden aan deze kinderen, kunnen lid worden van Tuf-Tuf.